Foto Nynke Thien

Over de cursus

De Cursus Palliatieve Zorg bevat een veelheid aan onderwerpen die van belang zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Verder wordt regelmatig eigen casuïstiek besproken.

De cursus is primair bedoeld voor medisch specialisten, maar daarnaast kunnen een beperkt aantal aios, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten deelnemen.

Data en Locatie

De cursus bestaat uit 9 dagen. Elk jaar worden de data opnieuw bepaald. De cursus start en eindigt met twee aaneengesloten dagen (donderdag en vrijdag) inclusief overnachting in de maanden november en juni. Daarnaast vindt de cursus plaats op vijf vrijdagen (09.00-15.45 uur) in januari t/m mei.

De cursus vindt plaats in Hotel Van der Valk Nijmegen-Lent, Hertogh Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen. Het hotel ligt naast een NS station en heeft ook goede parkeermogelijkheid.

Accreditatie

Aan de deelnemers worden (bij volledige aanwezigheid) in totaal 40 accreditatiepunten toegekend.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt €2.999,- voor medisch specialisten, €2.499.- voor aios. Prijzen zijn onder voorbehoud. Bij het cursusgeld is inbegrepen:
 
 • arrangement met drank, snacks en een uitgebreide lunch op alle cursusdagen
 • diner en hotelovernachting op de beide tweedaagse bijeenkomsten.
 • het boek ‘Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg’.
Foto Nynke Thien

Onderwerpen

 • Angst
 • Casuïstieksessies (groepsgewijs en in een masterclass)
 • Bewust stoppen met eten en drinken
 • Communicatieve vaardigheden
 • Copd
 • Delier
 • Depressie
 • Dyspnoe
 • Advance Care Planning
 • Euthanasie
 • Hartfalen
 • Kinderen en rouw
 • Kwetsbare ouderen
 • Palliatieve sedatie
 • Het palliatief consult
 • Palliatieve scenario’s
 • Palliatieve zorg voor mensen uit andere culturen
 • Pijn
 • Radiotherapie
 • Rouw
 • Seksualiteit
 • Symptomen van de tractus digestivus
 • Transmurale samenwerking
 • Wat niet in de boeken staat: farmacologische adviezen voor de praktijk
 • Weessymptomen: hik, jeuk, zweten, koorts
 • Zorg in de stervensfase
Ga naar de inhoud